Niemand zit er op te wachten om geconfronteerd te worden met een kakkerlakkenplaag in huis. Toch komt dit in de praktijk erg vaak voor. Op het ogenblik dat je één of meerdere kakkerlakken ziet lopen of je bijvoorbeeld op een bepaalde plaats eitjes opmerkt is het zaak om hier zo snel mogelijk actie tegen te ondernemen. Enkel en alleen op deze manier wordt voorkomen dat het probleem zich verder zal verspreiden en dat je helemaal geen oplossing meer vindt voor de kakkerlakken in huis. In ieder geval, wil jij ook de kakkerlakkenplaag waarmee je wordt geconfronteerd het hoofd bieden? In dat geval is het zeker en vast de moeite waard om de onderstaande tips even grondig door te nemen.

Tip 1: Tracht problemen met kakkerlakken te voorkomen

De eerste tip die we aan je kunnen geven heeft betrekking tot het proberen te voorkomen van een probleem met kakkerlakken in je huis. Veel mensen ondernemen pas actie tegen kakkerlakken wanneer ze er vaststellen (wat eigenlijk ook niet meer dan normaal is), maar het is veel interessanter om je huis zo onaangenaam te maken voor kakkerlakken dat ze er gewoon niet in willen vertoeven. Hoe doe je dat nu precies? Zeer eenvoudig, namelijk door rekening te houden met de hieronder aangegeven preventietips!

 

  1. Verwijder etensresten zo snel mogelijk en hou je woning schoon;
  2. Voorzie een goede ventilatie en stook je huis bij voorkeur niet te warm;
  3. Tracht kieren naar buiten zoveel mogelijk af te dichten;

 

Door rekening te houden met de hierboven aangegeven preventietips is het mogelijk om het risico op kakkerlakken in je huis aanzienlijk in te perken. Dat betekent echter niet dat elke kans op kakkerlakkenproblemen zomaar als sneeuw voor de zon komt te verdwijnen. Je moet dan ook altijd aandachtig blijven en goed opletten of er niet alsnog één of meerdere kakkerlakken plots in je huis verschijnen.

Tip 2: Plaats de lijmvallen op aangewezen locaties

De meeste mensen die er voor kiezen om zelf hun kakkerlakkenprobleem aan te pakken maken daarvoor gebruik van een zogenaamde lijmval. Een dergelijke val kan op bepaalde plaatsen in huis worden geplaatst om de kakkerlakken te vangen. In principe zou je deze lijmvallen overal kunnen plaatsen, maar het wordt in de praktijk sterk aangeraden om dit uitsluitend te doen op plaatsen waar de kakkerlakken zich het liefst ophouden. Enkele bekende plaatsen waar je deze lijmvallen bij voorkeur zeker moet gaan voorzien zijn:

 

  • De ruimte die zich achter de koelkast bevindt;
  • De ruimte achter het fornuis in je keuken;
  • De ruimte achter de elektronische apparaten in je woning;

Tip 3: Chemische bestrijding nodig? Kies voor een professional!

Ondanks het feit dat lijmvallen in de praktijk vaak een zeer efficiënte oplossing bieden voor een probleem met kakkerlakken moet het gezegd dat ze lang niet altijd de uitweg bieden. Het is dan ook perfect mogelijk dat je er op een zeker ogenblik voor zal moeten kiezen om een chemische bestrijding te gaan toepassen. Deze geniet bij veel mensen niet de voorkeur, maar in bepaalde situaties kan je helaas niet anders. Geldt ook voor jouw situatie dat het inzetten van lijmvallen niet de gewenste oplossing heeft geboden en kijk je daarom wellicht ook een beetje noodgedwongen in de richting van chemische bestrijding? In dat geval wordt het wel sterk aangeraden om deze bestrijding uit te besteden aan een echte expert.

 

Kies je er uiteindelijk toch voor om de chemische bestrijding van de kakkerlakken in je huis zelf te doen? In dat geval is het altijd aan te raden om een handleiding op te zoeken op het internet over hoe je nu bij voorkeur te werk dient te gaan. Daarnaast spreekt het voor zich dat je uitsluitend gebruik mag maken van chemische bestrijdingsmiddelen die uitdrukkelijk zijn toegelaten. Dergelijke middelen zijn steeds voorzien van een toelatingsnummer van het Ctgb.

Tip 4: Probeer een kakkerlakkenplaag niet zelf te bestrijden

De laatste tip uit deze lijst heeft te maken met het feit dat het nooit interessant is om zelf te proberen om een kakkerlakkenplaag te bestrijden. In de praktijk wordt er altijd een onderscheid gemaakt tussen een ‘gewoon’ kakkerlakkenprobleem en een kakkerlakkenplaag. In het eerste geval zou je er mogelijks nog voor kunnen kiezen om zelf het probleem aan te pakken. In het geval van een plaag wordt het echter ten stelligste aangeraden om het bestrijden uit te besteden aan een echte specialist.

 

Bovenstaande is van belang omwille van verschillende redenen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat kakkerlakken de reputatie hebben heel wat bacteriën en bovendien ook schimmels met zich mee te brengen. Dit zorgt er voor dat de gezondheidssituatie in je huis er in het geval van een kakkerlakkenplaag helemaal niet op vooruit zal gaan, in tegendeel. Daarnaast is het ook zo dat je een kakkerlakkenplaag niet zomaar oplost met standaard bestrijdingsmiddelen. In het geval van een plaag zal er door een professional dan ook steeds gebruik worden gemaakt van gif om het probleem op zo efficiënt mogelijke wijze aan te pakken.