De strijd aangaan met een kakkerlakkenplaag mag op het eerste zicht dan misschien wel eenvoudig lijken, in de praktijk is dat vaak alles behalve het geval. Kakkerlakken staan er niet alleen om bekend een hardnekkige vorm van ongedierte te zijn, daarnaast is het ook nog eens zo dat ze zich bijzonder snel kunnen voortplanten. Wanneer de situatie voor een te lange tijd ongemoeid wordt gelaten zal je dan ook al snel geconfronteerd worden met een ongedierteprobleem welke niet meer zomaar kan worden opgelost. Heb jij ook kakkerlakken in je huis en wil je daar zo snel mogelijk komaf mee maken? Dan kunnen we je alleen maar aanraden om rekening te houden met de hieronder aangegeven aandachtspunten.

Punt 1: Netheid is belangrijk ter voorkoming van kakkerlakken

Verschillende aandachtspunten die deel uitmaken van deze lijst hebben niet zozeer betrekking tot het bestrijden van kakkerlakken, maar wel tot het voorkomen er van. Zo ook dit eerste aandachtspunt. Wil je het risico om geconfronteerd te worden met kakkerlakken in je huis zo beperkt mogelijk houden? In dat geval is het altijd van belang om je woning zo schoon mogelijk te houden. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de mogelijke etensresten in je keuken. Deze dienen immers steeds zo snel mogelijk te worden verwijderd.

Punt 2: Zorg voor een goed geventileerde woning

In nagenoeg elke lijst met aandachtspunten voor het bestrijden van ongedierte wordt er aangegeven dat het bijzonder belangrijk is om je woning goed te ventileren. Dit geldt eveneens voor het bestrijden of voorkomen van kakkerlakken. Ook dit ongedierte staat er dan ook om bekend een voorkeur te hebben voor warme, vochtige plaatsen. Besteed dus zeker en vast de nodige aandacht aan het ventileren van je huis!

Punt 3: Sluit de kieren naar buiten zo goed mogelijk af

Wil je de kans om geconfronteerd te worden met kakkerlakken in je huis zo beperkt mogelijk houden? In dat geval is het ook altijd belangrijk om de kieren en ventilatieopeningen in je woning zoveel mogelijk af te dichten. Dit is onder meer mogelijk door er bijvoorbeeld een kunststof rooster voor te plaatsen of gebruik te maken van een nylonkous.

Punt 4: Zo snel mogelijk anticiperen is een absolute must

Op het ogenblik dat je kakkerlakken in je huis vaststelt is het steeds van belang om daar op zo efficiënt mogelijke wijze op te anticiperen. Eén kakkerlak of enkele kakkerlakken hoeft geen echt groot probleem te zijn. Echter, op het ogenblik dat er plots grote aantallen kakkerlakken verspreid over je huis terug te vinden zijn kan dit reeds wijzen in de richting van een plaag. Hoe dan ook, denk je dat je te maken hebt met een kakkerlakkenprobleem? Dan is het altijd een vereiste om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Alleen op deze manier wordt voorkomen dat de situatie uiteindelijk erger wordt en de kosten voor het bestrijden hoger gaan oplopen. Zo snel mogelijk anticiperen is dus altijd de boodschap!

Punt 5: Let op dat je toegestane chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt!

Wanneer de populaire lijmvallen tegen kakkerlakken niet voldoende efficiënt blijken te werken kan het de moeite waard zijn om te kijken in de richting van een andere oplossing. In dat geval is de keuze voor chemische bestrijdingsmiddelen voor veel mensen al snel gemaakt. Deze kunnen absoluut een optie zijn, maar je moet er wel rekening mee houden dat je uitsluitend gebruik mag maken in ons land van erkende of toegelaten bestrijdingsmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die zijn voorzien van een toelatingsnummer van het Ctgb.

Punt 6: Wees extra aandachtig wanneer je in een flat woont

Op het ogenblik dat je woonachtig bent in een flat die deel uitmaakt van een groot flatgebouw waarin problemen bekend zijn met kakkerlakken spreekt het voor zich dat extra aandacht is vereist. Je zou er eventueel voor kunnen kiezen om preventief een aantal lijmvallen te plaatsen, maar dat zijn misschien nutteloze kosten. Wat wel altijd interessant is in dit geval is het goed afdichten van alle openingen richting de gemeenschappelijke delen. Op deze manier kan je op efficiënte wijze voorkomen dat de kakkerlakken ook jouw flat onveilig gaan maken.

Punt 7: Elektrische verjagers zijn vaak niet zo interessant als ze lijken

Het minste wat we van kakkerlakken kunnen zeggen is dat het vrij hardnekkige beestjes zijn. Bovendien is het ook nog eens zo dat ze er om bekend staan zich in een sneltempo te kunnen voortplanten. Dit betekent dat er niet veel nodig is om een op het eerste zicht bescheiden probleem te doen escaleren tot een echte plaag. Wil je kakkerlakken gaan verdrijven uit je woning? Kies dan niet voor elektronische bestrijdingsmiddelen. Deze lijken op het eerste zicht misschien interessant, maar zijn dat in de praktijk eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, ze schieten vaak hun doel volledig voorbij. Gebruikmaken van de meer ‘klassieke’ oplossingen tegen kakkerlakken is dan ook altijd heel wat interessanter te noemen.