Kakkerlakken zijn ongetwijfeld één van de bekendste vormen van ongedierte die er bestaan. Op het ogenblik dat je kakkerlakken ziet lopen of je bijvoorbeeld eitjes opmerkt zal je er rekening mee moeten houden dat je te maken hebt met een kakkerlakkenplaag. In dat geval zal je daar uiteraard op zo efficiënt mogelijke wijze actie tegen willen ondernemen. Het bestrijden van kakkerlakken is in de praktijk niet altijd even eenvoudig omdat er wel eens bepaalde plaatsen over het hoofd worden gezien. Wil jij graag ook een einde maken aan jouw kakkerlakkenplaag en ben je daarvoor op zoek naar een efficiënte oplossing? In dat geval is het absoluut de moeite waard om even de hieronder aangegeven informatie te raadplegen.

Kakkerlakken bestrijden

Wat maakt kakkerlakken in huis zo vervelend?

Niemand wordt graag geconfronteerd met kakkerlakken in huis en daar zijn verschillende goede redenen voor aan te halen. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat kakkerlakken er absoluut niet aantrekkelijk uitzien, in tegendeel. Er is echter meer. Wist je bijvoorbeeld ook dat kakkerlakken niet zelden dragers zijn van bijvoorbeeld verschillende bacteriën en / of schimmels? Dit is niet alleen een vervelende gedachte, daarnaast kan het ook nog eens de gezondheidssituatie in je huis aantasten. In ieder geval zijn dit stuk voor stuk uitstekende redenen om er voor te kiezen om je kakkerlakkenplaag zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Wanneer is er sprake van een kakkerlakkenplaag?

Op het ogenblik dat je op het internet op zoek gaat naar informatie met betrekking tot het bestrijden van kakkerlakken zal je eigenlijk altijd twee verschillende soorten kosten aangegeven zien worden. In eerste instantie wordt er altijd een kostprijs aangegeven voor het bestrijden van kakkerlakken in het algemeen, maar daarnaast wordt er ook nog een aparte prijs kenbaar gemaakt voor wat het bestrijden van een kakkerlakkenplaag betreft. Veel mensen begrijpen echter niet goed wat nu precies het verschil is tussen beiden. Vooral hoe je dit kan vaststellen in de praktijk is een vraag die door heel wat mensen wordt gesteld.

Het verschil tussen beiden zit hem uiteraard in het aantal kakkerlakken waarmee je wordt geconfronteerd in je woning. Gaat het slechts om enkele exemplaren? Dan is de kans groot dat ze misschien gewoon van ergens in de buurt afkomstig zijn en ze niet zozeer zijn ontstaan door eitjes die zich ergens op jouw eigendom bevinden. Wanneer er slechts enkele kakkerlakken in je huis zijn terug te vinden moet dit in principe vrij eenvoudig en met één enkele bestrijding opgelost kunnen worden. Bij een kakkerlakkenplaag is dat heel wat minder voor de hand liggend. Niet alleen is er in dit geval steeds sprake van meer kakkerlakken, daarnaast zullen er zich ook op één of meerdere plaatsen in je huis eitjes bevinden die uiteraard niet bevorderlijk zijn voor de situatie.

Hoe kakkerlakken bestrijden?

Met betrekking tot het bestrijden van kakkerlakken zullen er door jou altijd meerdere keuzes moeten worden gemaakt. Allereerst zal je bijvoorbeeld moeten bepalen of je zelf het bestrijden voor je rekening gaat nemen of je dit gaat uitbesteden aan een professionele partij. In het laatste geval zullen de kosten dan wel net wat hoger komen te liggen, daar staat tegenover dat je bent verzekerd van de meest optimale bestrijding van de aanwezige kakkerlakken.

Wanneer je bovenstaande vraag hebt beantwoord zal je uiteraard ook rekening willen houden met de verschillende mogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden met betrekking tot het bestrijden van de kakkerlakken in je huis. Wat dit betreft kan je een keuze maken uit twee verschillende opties. We onderscheiden op dit vlak de hieronder aangegeven mogelijkheden:

  1. Het inzetten van lijmvallen. Zeer vaak worden er voor het bestrijden van kakkerlakken zogenaamde lijmvallen gebruikt. Deze dienen bij voorkeur door een specialist te worden geplaatst op locaties waar kakkerlakken zich schuilhouden. Een populaire plaats hiervoor is bijvoorbeeld de ruimte die zich achter de koelkast bevindt. Ook de ruimte achter het fornuis of achter elektrische apparaten zijn favoriete schuilplaatsen voor kakkerlakken. Lijmvallen genieten in het bijzonder een aanzienlijke populariteit omdat het een niet-giftige bestrijdingsmethode betreft.
  2. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Een tweede optie is het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen tegen kakkerlakken. In het merendeel van de gevallen wordt er slechts voor deze optie gekozen wanneer lijmvallen niet voldoende efficiënt blijken te werken. De werkzame stof die van toepassing is bij chemische bestrijdingsmiddelen is het zogenaamde ‘permethrin’. Let wel, deze stof is bijzonder giftig waardoor ze in principe enkel en alleen wordt toegepast door een professionele bestrijder.

Kakkerlakken in huis? Verlies geen tijd!

Moet je vaststellen dat er zich één of meerdere kakkerlakken in je huis bevinden? In dat geval is het belangrijk om zo snel mogelijk de nodige actie te ondernemen. Dit hoeft uiteraard niet wanneer het slechts gaat om één kakkerlak, maar vanaf het moment dat er meerdere gespot worden is het toch aan te raden om er een professionele bestrijder bij te halen. Wil je dit liever niet? Dan kan je er voor kiezen om zelf de bestrijding uit te voeren, maar ook dan is het aan te raden om geen tijd te verliezen. Hoe langer de situatie niet wordt behandeld, des te groter het probleem uiteraard kan worden.